Kärhana barada

Free Website Template by Free-Template.co

“Täze Aý” kärhanalar topary – şöhlat önümleriniň, konditer we süýt önümleriniň iň iri önüdirijileriniň biri bolmak bilen azyk önümleriniň jemi 500 golaý görnüşlerini öndürýär.
Önümçilik obýektleri azyk önümleriniň hil we howpsuzlyk halkara standartlaryna laýyklykda sertifisirlenendir. Kärhanalarda ISO 9001:2015 talaplaryna laýyk gelýän hili dolandyrmak ulgamy we ISO 22000:2018 azyk önümleriniň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamyny işleýärler, bu her bir önümçilik kärhanalarynda laýyklyk şahadatnamalarynyň bar bolmagy bilen tassyklanýar.

Esasy maglumatlar

Önümçilik kärhanalary

Biz özümiziň ähli kärhanalarymyzy häzirki zaman we ýokary tehnologiki enjamlar bilen enjamlaşdyrmaga çalyşýarys.

Giňişleýin

Sertifikatlar

Önüm ýokary hilli bolmagyndan başga-da, ol sarp ediji üçin howpsuz bolmalydyr.

Giňişleýin

Iş ýörelgeleri

Täze önümler

Elbrus

  • Ajy şokolad
  • GMO

giňişleýin

Salýut

  • Ýertudana we gaýmak tagamly marmelad
  • GMO

giňişleýin

Biziň täzeliklerimiz

Aksiýa - Ball jemle

Sentýabr 09, 2023

Aksiýa - Ball jemle.

Salgylarymyz

Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary etrap, "Täze oba" daýhan birleşigi
Süýt önümleri: Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary şäheri,
Seýdi köçesi jaý 15

Konditer önümleri: +993 522 1 84 91
Şöhlat önümleri: +993 522 1 82 30
Süýt önümleri +993 522 5 43 76

info@tazeay.com

Hat ýollamak