Kärhana barada

Free Website Template by Free-Template.co

“Täze Aý” kärhanalar topary – şöhlat önümleriniň, konditer we süýt önümleriniň iň iri önüdirijileriniň biri bolmak bilen azyk önümleriniň jemi 500 golaý görnüşlerini öndürýär.
Önümçilik obýektleri azyk önümleriniň hil we howpsuzlyk halkara standartlaryna laýyklykda sertifisirlenendir. Kärhanalarda ISO 9001:2015 talaplaryna laýyk gelýän hili dolandyrmak ulgamy we ISO 22000:2018 azyk önümleriniň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamyny işleýärler, bu her bir önümçilik kärhanalarynda laýyklyk şahadatnamalarynyň bar bolmagy bilen tassyklanýar.

Esasy maglumatlar

Önümçilik kärhanalary

Biz özümiziň ähli kärhanalarymyzy häzirki zaman we ýokary tehnologiki enjamlar bilen enjamlaşdyrmaga çalyşýarys.

Giňişleýin

Sertifikatlar

Önüm ýokary hilli bolmagyndan başga-da, ol sarp ediji üçin howpsuz bolmalydyr.

Giňişleýin

Iş ýörelgeleri

Täze önümler

Haýwanat dünýäsi

  • Duzly, syr tagamly kreker
  • GMO

giňişleýin

Bala

  • Witaminler we minerallar bilen baýlaşdyrylan şekerli köke
  • GMO

giňişleýin

Biziň täzeliklerimiz

Aksiýa «Täze Aý» (doňdurma)

Aprel 1, 2021

Aksiýa gatnaşyň, ýeňiň, ençeme dürli baýraklar Size garaşýar. Ýeňişi dadyp görüň!
Baýraklar:
Telewizor (35 sany);
Smartfon “Galaxy A41; A31; A01", "Max3", "V2", "V5", "SQ 31 Mini" (umumy 1000 sany);
Akylly sagatlar "D13", "M4" (4000 sany);
Mikrotolkunly peç (70 sany);
Welosiped (150 sany);
Torba (300 sany);
Sport topy (1000 sany);
Doňdurma (10 111 sany).

Karton önümleriniň önümçiligi

Ýanwar 18, 2020

Kartondan dürli görnüşdäki we ölçegdäki gutulary öndürýän kärhana;
Täze başlan önümçiliklere dürli ölçegde çykaryp bermek we bezeg işlerine ýardam bermek;
Bir wagtyň özünde gutylaryň ýazgylaryna 3 reňk bermek;
Eltip bermek hyzmaty.

Täze önümçilik tehnologiýalary

Март 26, 2019

Iň täze tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan we bir günde 90 tonna töweregi konditer önümleri öndürýän kärhana, "Bella", "Dide" keksleri, "Täze aý", "Ylham", "Harman", "Talyp" petir we şekerli kökelerini we başgalary öndürýär.

Salgylarymyz

Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary etrap, "Täze oba" daýhan birleşigi
Süýt önümleri: Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary şäheri,
Seýdi köçesi jaý 15

Konditer önümleri: +993 522 1 84 91
Şöhlat önümleri: +993 522 1 82 30
Süýt önümleri +993 522 5 43 76

info@tazeay.com

Hat ýollamak