Aý Laçyn

Towuk etinden gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli

 • Aý Laçyn
 • Towuk etinden gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 18,1 gr
 • Ýaglar: 17,14 gr
 • Uglewodlar: 3,91 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 242,2 kkal

Lukman

Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli

 • Lukman
 • Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 21,4 gr
 • Ýaglar: 14,2 gr
 • Uglewodlar: 0,8 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 216,6 kkal

Serpaý

Sowadylan gaýnadylan şöhlat - B derejeli

 • Serpaý
 • Sowadylan gaýnadylan şöhlat - B derejeli
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 15,0 gr
 • Ýaglar: 32,0 gr
 • Uglewodlar: 4,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 374,4 kkal

Parahat

Sowadylan gaýnadylan şöhlat - B derejeli

 • Parahat
 • Sowadylan gaýnadylan şöhlat - B derejeli
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 21,3 gr
 • Ýaglar: 23,2 gr
 • Uglewodlar: 4,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 310 kkal

Arassa

Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli

 • Arassa
 • Sowadylan gaýnadylan şöhlat - B derejeli
 • Ýaramlylyk möhleti - 10 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 14,7 gr
 • Ýaglar: 17,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 243,2 kkal

Adalat

Gaýnadylan şöhlat - А derejeli

 • Adalat
 • Gaýnadylan şöhlat - А derejeli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 15 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 15,0 gr
 • Ýaglar: 12,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 650 kkal

Tawus

Towuk etinden gaýnadylan şöhlat

 • Tawus
 • Towuk etinden gaýnadylan şöhlat
 • 500 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 10,0 gr
 • Ýaglar: 25,0 gr
 • Uglewodlar: 5,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 285 kkal

Mizan

Towuk etinden gaýnadylan şöhlat

 • Mizan
 • Towuk etinden gaýnadylan şöhlat
 • 400 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 18,2 gr
 • Ýaglar: 18,4 gr
 • Uglewodlar: 0,7 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 241,0 kkal

Toýly

Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli

 • Toýly
 • Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 30 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 16,9 gr
 • Ýaglar: 28,6 gr
 • Uglewodlar: 3,91 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 341,1 kkal

Ezber

Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli

 • Ezber
 • Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 13,0 gr
 • Ýaglar: 20,0 gr
 • Uglewodlar: 2,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 240 kkal

Nesibe

Gaýnadylan şöhlat - A derejeli

 • Nesibe
 • Gaýnadylan şöhlat - A derejeli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 60 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 18,0 gr
 • Ýaglar: 26,0 gr
 • Uglewodlar: 2,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 312 kkal

Daýanç

Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli

 • Daýanç
 • Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 11,0 gr
 • Ýaglar: 34,0 gr
 • Uglewodlar: 5,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 370 kkal

Kemal

Gaýnadylan şöhlat - ikinji hilli

 • Kemal
 • Gaýnadylan şöhlat - ikinji hilli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 7 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 14,2 gr
 • Ýaglar: 17,6 gr
 • Uglewodlar: 3,4 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 261,6 kkal

Adalat

Gaýnadylan şöhlat - А derejeli

 • Adalat
 • Gaýnadylan şöhlat - А derejeli
 • 500 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 15 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 15,0 gr
 • Ýaglar: 12,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 650 kkal

Kerkaw

Gaýnadylyp kakadylan tagamly moskwores eti

 • Kerkaw
 • Gaýnadylyp kakadylan tagamly moskwores eti
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 7 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 15,0 gr
 • Ýaglar: 7,5 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 150,6 kkal

Nurly

Gaýnadylan şöhlat - А derejeli

 • Nurly
 • Gaýnadylan şöhlat - А derejeli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 60 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 17,0 gr
 • Ýaglar: 28,0 gr
 • Uglewodlar: 2,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 329 kkal

Adalat

Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli

 • Adalat
 • Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 13,0 gr
 • Ýaglar: 33,0 gr
 • Uglewodlar: 2,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 357 kkal

Adalat

Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli

 • Adalat
 • Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli
 • 500 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 13,0 gr
 • Ýaglar: 33,0 gr
 • Uglewodlar: 2,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 357 kkal

Täç

Gaýnadylan şöhlat - ikinji hilli

 • Täç
 • Gaýnadylan şöhlat - ikinji hilli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 7 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 2,0 gr
 • Ýaglar: 28,1 gr
 • Uglewodlar: 2,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 360,5 kkal

Hakykat

Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli

 • Hakykat
 • Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 12,0 gr
 • Ýaglar: 30,0 gr
 • Uglewodlar: 5,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 338 kkal

Bagtyýar

Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli

 • Bagtyýar
 • Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 12,0 gr
 • Ýaglar: 32,0 gr
 • Uglewodlar: 5,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 356 kkal

Hakykat

Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli

 • Hakykat
 • Gaýnadylan şöhlat - ýokary hilli
 • 1000 gr
 • Ýaramlylyk möhleti - 35 gün
 • 100 gr önümiň iýmitlik gymmaty
 • Beloklar: 12,0 gr
 • Ýaglar: 30,0 gr
 • Uglewodlar: 5,0 gr
 • Kuwwatlyk gymmaty: 338 kkal